Naše služby

Účetní společnost ROBINSON CONSULTING, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oboru účetní a daňové evidence. Zastoupíme Vás také při jednání na úřadech a poskytneme personální a mzdové poradenství. Máme zkušenosti, pracujeme spolehlivě, rychle a precizně, vždy dodržíme slíbený termín.

Mezi naše klienty patří živnostníci, menší i velké firmy. Každému ušijeme služby na míru.

25.9. – Daň z přidané hodnoty

Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za srpen.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za červen.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za srpen.

Podnikatelky při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusí přerušovat podnikání.

Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), se pracovníků okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) často ptají, zda musejí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Tyto situace mají svá pravidla.

https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-08-29-podnikatelky-pri-pobirani-penezite-pomoci-v-materstvi-nemusi-prerusovat-podnikani-zivnost.htm