Podnikatelky při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusí přerušovat podnikání.

Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), se pracovníků okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) často ptají, zda musejí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Tyto situace mají svá pravidla.

https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-08-29-podnikatelky-pri-pobirani-penezite-pomoci-v-materstvi-nemusi-prerusovat-podnikani-zivnost.htm

Bookmark the permalink.

Comments are closed