Daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví (zrušeno 2004). Slouží ke zjištění výše základu daně z příjmů. Hospodářský výsledek (základ daně) se určí jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které dosahují obratu nižšího než 25 milionů Kč za rok. Dále pak jiné samostatně výdělečné činnosti – umělci, advokáti, živnostníci, daňoví poradci, autoři a přitom nejsou účetní jednotkou.

Nabízíme:

Zpracování mzdové agendy
Kompletní zpracování mezd, Včetně odvodů a hlášení. Připravíme pro vás příkazy k úhradě, včetně možnosti dávkových příkazů pro elektronickou komunikaci s bankou.

Zastupování na úřadech
V případě zájmu za Vás vyřídíme veškerý styk s úřady. Zajdeme za Vás na finanční úřad, zdravotní pojišťovny i správy sociálního zabezpečení.

Rekonstrukce účetnictví
Váš rozjezd podnikání byl úspěšný a rychlejší, než jste očekávali? Nezvládli jste vést účetní agendu přesně tak, jak to vyžaduje zákon o účetnictví? Naši zaměstnanci provedou kompletní rekonstrukci vašeho účetnictví, aby vše bylo v pořádku.

Daňová optimalizace
Trápí Vás daně? Podrobně prozkoumáme Vaše účetnictví, nalezneme možnosti a doporučíme řešení, jak snížit daňové zatížení Vaší společnosti.

Audit účetnictví
Poskytujeme kompletní auditorské služby, a to jak běžný audit účetnictví, tak i audity jednotlivých projektů.

——————————————————-

Činnost společnosti je pojištěna. Jsme pojištěni proti škodám způsobeným výkonem našich služeb . Co to znamená v praxi? Eventuální chyba, vzniklá naší činností, kterou bychom Vám způsobili škodu, je plně hrazena z naší pojistky.

Comments are closed