25.9. – Daň z přidané hodnoty

Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za srpen.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za červen.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za srpen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed