Klientská zóna

Zde jsme pro klienty připravili důležité termíny v roce 2014

ZÁŘÍ

Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v září 2014. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.

1.9.2014 – Vyúčtování daně z příjmů
Termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

1.9.2014 – Daň z nemovitých věcí
Splatnost 1. splátky daně u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000,- Kč

9.9.2014 – Spotřební daň
Nezapomeňte uhradit spotřební daň za červenec 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

15.9.2014 – Daň z příjmů
Čtvrtletní záloha na daň.

22.9.2014 – daň z příjmů a pojistné
Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

24.9.2014 – spotřební daň z lihu
Splatná spotřební daň z lihu za červenec 2014.

25.9.2014 – Daň z přidané hodnoty
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za srpen 2014.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za červen.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za srpen 2014.

30.9.2014 – Daň z příjmů
Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014.


SRPEN

Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v srpnu 2014. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.

11.8.2014 – Spotřební daň
Nezapomeňte uhradit spotřební daň za červen 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

20.8.2014 – daň z příjmů a pojistné
Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

25.8.2014 – spotřební daň z lihu
Splatná spotřební daň z lihu za květen 2014.

25.8.2014 – Daň z přidané hodnoty
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za červenec 2014.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za červen.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za červenec 2014.

ČERVENEC
1.7.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti Termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, pokud má poplatník povinný audit nebo přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný autid a přiznání podává a zpracovává daňový poradce.

10.7.2014 – Spotřební daň Nezapomeňte uhradit spotřební daň za květen 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

15.7.2014 – Silniční daň Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014

21.7.2014 – daň z příjmů a pojistné Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

25.7.2014 – spotřební daň z lihu Splatná spotřební daň z lihu za květen 2014.

25.7.2014 – Daň z přidané hodnoty Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za červen 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za červen. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za červen 2014.

31.7.2014 – Daň z příjmů Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014.

Neváhejte se na nás obrátit! www.robinsonconsulting.cz

ČERVEN
2.6.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti

Pozor, dnes termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací duben 2014.

2.6.2014 – daň z nemovitých věcí
Splatnost celé daně (do 5000,- Kč včetně) nebo 1. Splátky (nad 5000,- Kč).  S výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb.

9.6.2014 – Spotřební daň
Nezapomeňte dnes uhradit spotřební daň za duben 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

16.6.2014 – Daň z příjmů
Dnes je termín čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň.

20.6.2014 – daň z příjmů a pojistné
Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

24.6.2014 – spotřební daň z lihu
Dnes je splatná spotřební daň z lihu za duben 2014.

25.6.2014 – Daň z přidané hodnoty
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za květen2014.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za květen.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za květen 2014.

Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

30.6.2014 – Daň z příjmů
Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014.

Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

KVĚTEN

Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v květnu 2014. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.

12.5.2014 – Spotřební daň.
Nezapomeňte dnes uhradit spotřební daň za únor 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

20.5.2014 – daň z příjmů a pojistné.
Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření. Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

26.5.2014 – Daň z přidané hodnoty.
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za duben 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za duben. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za duben 2014.

Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

DUBEN

Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v dubnu 2014. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.

1.4.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti
Pozor, dnes termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období  2013.

9.4.2014 – Spotřební daň.
Nezapomeňte dnes uhradit spotřební daň za únor 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

15.4.2014 – záloha na silniční daň za 1. Čtvrtletí

22.4.2014 – Daň z příjmů.
Dnes je termín čtvrtletní zálohy na daň a podání oznámení platebního zprostředkovatele.

22.4.2014 – daň z příjmů a pojistné.
Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření. Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

25.4.2014 – Daň z přidané hodnoty.
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za březen 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za březen. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za březen 2014.

25.4.2014 – spotřební daň z lihu
Dnes je splatná spotřební daň z lihu za březen 2014.

30.4.2014 – Daň z příjmů.
Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014.  Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

 

BŘEZEN

3.3.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti

Pozor, dnes termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013.

12.3.2014 – Spotřební daň

Nezapomeňte dnes uhradit spotřební daň za leden 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

17.3.2014 – Daň z příjmů

Dnes je termín čtvrtletní zálohy na daň a podání oznámení platebního zprostředkovatele.

20.3.2014 – daň z příjmů a pojistné

Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

25.3.2014 – Daň z přidané hodnoty

Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za únor 2014.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za únor.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za únor 2014.

Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

27.3.2014 – spotřební daň z lihu

Dnes je splatná spotřební daň z lihu za únor 2014.

31.3.2014 – Daň z příjmů

Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014.

Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

ÚNOR

17.2.2014 je nejzazší možný termín, kdy mohou zaměstnanci podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob“ ze závislé činnosti a funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013. Po tomto termínu bude muset podat zaměstnanec přiznání k dani sám.

20.2.2014 – daň z příjmů + pojistné
Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.
Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

25.2.2014 – Daň z přidané hodnoty
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za leden 2014.
Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za leden.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden.
Nezapomeňte podat daňové přiznání ke spotřební dani.
Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

28.2.2014 – Daň z příjmů
Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014.
Taktéž je termín pro podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013.
Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

Comments are closed