Audit

Potřebujete nezávislý audit účetních závěrek?

Ověřujeme řádné, mimořádné a mezitimní účetní závěrky. Dále konsolidované učetní závěrky, ověřování částí účetních závěrek, závěrek při fúzích a akvizicích a ověřování účetních závěrek při vstupu do likvidace nebo prohlášení konkurzu.

Po celou dobu vedeme s auditovanou společností dialog a konzultujeme zjištěné vady v průběhu auditorských prací, aby mohlo dojít k jejich rychlému odstranění. Z toho důvodu mnoho klientů využívá tzv průběžný audit, kdy dochází k průběžné kontrole po dobu celého roku, aby bylo možné odhalit slabá místa a odstranit vady.

 

Comments are closed