Zajímavé odkazy

Důležité termíny duben 2014

Připravili jsme přehled nejdůležitějších termínů v dubnu 2014. Našim klientům důležité termíny hlídáme my.

1.4.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti Pozor, dnes termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období  2013.

9.4.2014 – Spotřební daň. Nezapomeňte dnes uhradit spotřební daň za únor 2014 (mimo spotřební daně z lihu).

15.4.2014 – záloha na silniční daň za 1. Čtvrtletí

22.4.2014 – Daň z příjmů. Dnes je termín čtvrtletní zálohy na daň a podání oznámení platebního zprostředkovatele.

22.4.2014 – daň z příjmů a pojistné. Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.

25.4.2014 – Daň z přidané hodnoty. Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za březen 2014. Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za březen. A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za březen 2014.

25.4.2014 – spotřební daň z lihu Dnes je splatná spotřební daň z lihu za březen 2014.

30.4.2014 – Daň z příjmů. Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014.

Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

 

Zde jsme pro klienty připravili důležité termíny v měsíci únoru 2014

17.2.2014 je nejzazší možný termín, kdy mohou zaměstnanci podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob“ ze závislé činnosti a funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013. Po tomto termínu bude muset podat zaměstnanec přiznání k dani sám.

20.2.2014 – daň z příjmů + pojistné
Dnes je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále je nutné podat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a zaplatit zálohu na důchodové spoření.
Potřebujete-li s čímkoliv pomoci, rádi Vám pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

25.2.2014 – Daň z přidané hodnoty
Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za leden 2014.
Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za leden.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden.
Nezapomeňte podat daňové přiznání ke spotřební dani.
Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

28.2.2014 – Daň z příjmů
Dnes je termín pro odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014.
Taktéž je termín pro podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013.
Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

Comments are closed