Daně a audit

Optimalizujte své účetní procesy s našimi odbornými službami a zaměřte se na růst vašeho podnikání.

Neznáte nejnovější daňové zákony, nevíte, že nově už musí každý nový plátce DPH podávat měsíční daňová přiznání bez ohledu na obrat?

Nevyznáte se v pojmech daňové přiznání, souhrnná hlášení, XML formát a dalších pojmech?

Nevadí. My zase neumíme jiné věci. Věnujte se svému podnikání a nechte starosti s vedením účetnictví a daněmi na nás.

Můžete se tomu ovšem vyhnout – udělte nám Plnou moc a my vše zařídíme za Vás.

Nejčastěji poskytujeme tyto služby

 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob
 • odklad daňové kontroly
 • daňové poradenství
 • daňová optimalizace
 • audit

Daňové poradenství

Daňové poradenství není jen služba, která Vám zajistí prodloužení termínu podání přiznání k dani z příjmů. Dobrý daňový poradce poskytne celý soubor služeb, který ušetří klientům čas a peníze. Daňový poradce zastoupí Vaši firmu před úřady a dalšími subjekty. Zajistí hladký průběh kontroly, pokud k ní vůbec dojde.

Nejčastěji řešíme tyto činnosti daňového poradenství

 • komplexní daňové poradenství v oblasti správného stanovení daní za účelem úspory
 • vypracování podkladů pro finanční úřady
 • zastupování na úřadech (Finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, živnostenský úřad a další)
 • zastupování při daňových kontrolách
 • zpracování daňových přiznání
 • posuzování daňových dopadů různých ekonomických situací
 • řešení sporů s finančními úřady – řádné, mimořádné a opravené prostředky, správní žaloby,…
 • zamezení zbytečným průtahům daňových kontrol ze strany finanančních úřadů

Nejčastější daňová přiznání

 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k dani z nemovitosti
 • přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • přiznání k dani dědické
 • přiznání k dani darovací

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou nabídku.

Audit

Potřebujete nezávislý audit účetních závěrek?

Ověřujeme řádné, mimořádné a mezitimní účetní závěrky. Dále konsolidované učetní závěrky, ověřování částí účetních závěrek, závěrek při fúzích a akvizicích a ověřování účetních závěrek při vstupu do likvidace nebo prohlášení konkurzu.

Po celou dobu vedeme s auditovanou společností dialog a konzultujeme zjištěné vady v průběhu auditorských prací, aby mohlo dojít k jejich rychlému odstranění. Z toho důvodu mnoho klientů využívá tzv průběžný audit, kdy dochází k průběžné kontrole po dobu celého roku, aby bylo možné odhalit slabá místa a odstranit vady.