Evidence pohledávek

Nejčastějšími důvody,  proč naši klienti využívají externí evidenci pohledávek jsou obavy z promeškání lhůt a také chtějí mít ucelený přehled s časovou posloupností, které nabízíme.

Na jednom místě tak má klient listiny prokazující smluvní vztah, nárok na úhradu a informace o dlužníkovi. Vedeme evidenci jak v papírové, tak elektronické podobě. Máme zkušenosti s komunikací s dlužníky, víme jak má správně vypadat upomínka, předžalobní výzva a další dokumenty nutné před zahájením soudního sporu.

Spolupracujeme i s advokátní kanceláří, která v případě potřeby může klienty zastupovat.

Comments are closed