Pohledávky

Pohledávka v širokém slova smyslu je nárok věřitele na úhradu peněžní či nepeněžní částky od dlužníka (od roku 2014 úvěrovaného). Dluh může vzniknout mnoha způsoby, například dodáním služeb či zboží, kdy dlužník nezaplatil. Zaplacením zálohy nebo poskytnutí úvěru či půjčky.

Z účetního hlediska je třeba pohledávky evidovat. Evidence pohledávek musí obsahovat informace o typu pohledávky, kdo dluží, výši pohledávky a datum vzniku. Ke konci roku (vždy k 31.12.) nebo při ukončení podnikání se musí udělat inventura pohledávek. Při té dochází k ověření a případně úpravě údajů.

K odepsání neuhrazené pohledávky dochází při ukončení  či přerušení podnikání a nebo při přechodu na uplatňování paušálních výdajů nebo na vedení účetnictví. V takovém případě se musí postupovat podle Zákona o daních. Pohledávky je možné i postoupit, což řeší Zákon o daních z příjmů.

Potřebujete poradit s čímkoliv v oblasti pohledávek? Rádi Vám pomůžeme.

Comments are closed