25.3.2014 – Daň z přidané hodnoty

Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za únor 2014.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za únor.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za únor 2014.

Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

25.2.2014 – Daň z přidané hodnoty

Dnes je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH), podání souhrnného hlášení a výpis z evidence za leden 2014.

Taktéž je termín pro daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny na za leden.  A podání daňového přiznání k uplatnění nároku (pokud vznikl) na vrácení daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden.

Rádi Vám se vším pomůžeme. www.robinsonconsulting.cz

Pozor, blíží se termín pro nejzazší termín podpisu prohlášení poplatníka!

17.2.2014 je nejzazší možný termín, kdy mohou zaměstnanci podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob“ ze závislé činnosti a funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013. Po tomto termínu bude muset podat zaměstnanec přiznání k dani sám.