1.7.2014 – Vyúčtování daně z příjmů a závislé činnosti

Termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, pokud má poplatník povinný audit nebo přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný autid a přiznání podává a zpracovává daňový poradce.

Bookmark the permalink.

Comments are closed